Tuberkulose

Ingen gebyrer*

Studierabat 10%*

spar 50%**

*Find ud af mere omkring studierabat, gebyrer og priser her

**Medlemmer af sygeforsikringen ‘Danmark’ kan spare 50% på rejsevaccinationer.
Find ud af mere her

Nej. Den første konsultation bliver brugt på at give vaccinen og evt kortlægge en plan for restende vacciner. Det er gældende hvis du f.eks. skal rejse til en destination der kræver flere vacciner, eller vaccinen kræver flere injektioner over en periode.

Ja, du kan tjekke hvilke vacciner du tidligere har fået på Sundhed.dk

Hos Jysk Rejsevaccination, har vi altid pris garanti. Det vil sige at hvis du finder den billigere et andet sted, matcher vi prisen.

Rejsevaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring men du kan dog som medlem af Sygeforsikringen Danmark få 50% af beløbet tilbage.

Se prislisten

vaccination-mod-gul-feber

HUSK at bestille tid!

Inden du smutter, så husk at bestille tid. En vaccination, er din ekstra sikkerhed på rejsen. Så du kan slappe af og nyde det!

vaccination-mod-gul-feber

HUSK at bestille tid!

Inden du smutter, så husk at bestille tid. En vaccination, er din ekstra sikkerhed på rejsen. Så du kan slappe af og nyde det!

Tuberkulose

Om tuberkulose

Det antages at omkring 25% af den samlede globale befolkning er smittede med den specifikke bakterie, der kan fremkalde tuberkulose. Langt de fleste tilfælde udvikler ikke sygdom, men alligevel dør langt over 1 millioner mennesker på verdensplan af TB. 

I løbet af de smittedes levetid, er det kun omkring 5-10% som udvikler aktiv TB. Det er typisk indenfor de første 2-5 år efter smittetidspunktet, ved ca. halvdelen af de smittede. Det er derfor langt de færreste der udvikler sygdom og de er derfor ikke smittefarlige. Dette stadie kaldes for latent TB. 

Hvilke lande og områder er smittefarlige med tuberkulose?

Der var ifølge WHO, i 2017 mange nye TB-tilfælde, faktisk var der 10 millioner. Ud af de 10 millioner var der ca. 1,6 millioner dødsfald på verdensplan. HIV-positive patienter udgjorde ca. 300.000 af dødsfaldene. Afrika, Asien og Stillehavsregionen var særligt ramt med ca. 87% af alle TB-tilfælde og -dødsfald. 460.000 mennesker anslås, at udvikle multiresistent TB. 

I Danmark fik ca. 290 personer, i 2018, konstateret TB. Over halvdelen af disse personer var indvandrere. Beskeden smitte er det eneste registreret mellem indvandrere og etniske danskere. Dog ses der, bland socialt dårligt stillede danske og grønlandske personer, en høj forekomst af aktiv smittespredning. Det kan f.eks. være misbrugere/alkoholikere, psykisk syge og hjemløse.

Hvordan smittes man med tuberkulose?

Smitten af TB i lungerne sker ved hoste, og typisk i tidsintervallet fra smitten forekommer til sygdommen opdages. 10-15 personer vil typisk blive smittet, af en ubehandlet patient med smitsom lunge-TB. Smitterisikoen anses som ophørt efter effektiv behandling i 2 uger. 

Normalt smitter TB ikke, hvis det er uden på lungerne. Børn smitter ligeledes sjældent andre. 

Symptomer på tuberkulose

I de fleste tilfælde forekommer TB hyppigst i lungerne. Dog kan sygdommen også ramme mange andre organer og symptomerne er derfor forskellige, alt efter hvilket organ der inficeres af sygdommen. Generelt for TB-patienter er feber i mere end 3 uger, vægttab, træthed og nattesved. Hoste og ophost (evt. blodigt) ses normalt ved lunde-TB. Børn er specielt udsat for den alvorlige tilstand tuberkuløs hjernehindebetændelse.

Ved længerevarende (over 3 uger) hoste, skal man altid tænke på TB. Relevant materiale skal sendes til mikroskopi, dyrkning og i nogle tilfælde PCR-undersøgelser. Det gælder især i tilfælde af personer der kommer fra områder med høj forekomst af TB men også efterkommere heraf. De øvrige risikogrupper nævnt ovenfor er også yderst gældende.

Vaccination og forebyggelse tuberkulose

I Danmark benytter man primært metoderne effektiv smitteopsporing pg “miljøundersøgelser”, til at forebygge spredning af TB. Der anvendes også metoder som screening, hvor man undersøger “ophost” i risikomiljøer.

Man forsøger, ved smitteopsporing, at finde personen som bære på smitten og tilbyde behandling til vedkommende. Man lokalisere ligeledes andre individer, som kan være smittet af denne bestemte kilde. 

Den anden metode “miljøundersøgelser” foregår således at man lokaliserer personer, som er til daglig opholder sig tæt på den syge og undersøger for tegn på smitte. De smittede individer bliver tilbudt forebyggende behandling, dog med undtagelse af at den smittede har f.eks. svær leversygdom. Uden undtagelse skal der altid foretages smitteopsporing, når et nyt TB-tilfælde finder sted. I tilfælde af smitsom lunge-TB, foretages der altid en miljøundersøgelse efterfølgende.

Tuberkulose kan behandles med en effektivt 4-stofs antibiotikabehandling. Dette varetages af de infektions- og lungemedicinske specialer og børnelæger. Typisk er behandlingsperioden på seks måneder. Forløbet foregår således at første fase består af behandling i to måneder, med fire typer antibiotika, som er den intensive fase. De fire efterfølgende måneder, kaldes for vedligeholdelsesfasen, hvor man kun bruger to af de fire antibiotikatyper. 

De resistente bakteriestammer som fremkommer i to former kaldet multiresistente (MDR) og ekstremt resistente (XDR), kan gøre behandlingen vanskelig og den kan derfor blive længerevarende. Dog er disse to TB resistent former kun set i meget begrænset omfang i Danmark.

For at undgå tilbagefald af sygdommen og eventuel resistensudvikling, er det yderst vigtigt at sikre sig, patienterne tager behandlingen fuldkommen. Hvis der ikke er tegn på aktiv sygdom ved en nyligt smittet, kan der eventuelt tilbydes forebyggende behandling.

Ingen gebyrer*

Studierabat 10%*

spar 50%**

*Find ud af mere omkring studierabat, gebyrer og priser her

**Medlemmer af sygeforsikringen ‘Danmark’ kan spare 50% på rejsevaccinationer.
Find ud af mere her

Nej. Den første konsultation bliver brugt på at give vaccinen og evt kortlægge en plan for restende vacciner. Det er gældende hvis du f.eks. skal rejse til en destination der kræver flere vacciner, eller vaccinen kræver flere injektioner over en periode.

Ja, du kan tjekke hvilke vacciner du tidligere har fået på Sundhed.dk

Hos Jysk Rejsevaccination, har vi altid pris garanti. Det vil sige at hvis du finder den billigere et andet sted, matcher vi prisen.

Rejsevaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring men du kan dog som medlem af Sygeforsikringen Danmark få 50% af beløbet tilbage.

Se prislisten