Jysk Rejsevaccination logoJysk Rejsevaccination

Sygdomme på rejsen

Sygdomme på rejsen

Herunder finder du en kort beskrivelse af almindeligt forekommende sygdomme som kan være aktuelle når du rejser

Dengue-feber

Forekomsten af dengue-feber er steget kraftigt i de seneste 10 år, og dengue optræder ofte i epidemier i  Asien og Sydamerika, men sygdommen forekommer også i Afrika. Dengue feber skyldes et virus der overføres af Aedes myg som typisk stikker tidlig morgen efter solopgang og aften inden solnedgang, men som kan stikke i dagtid. Symptomerne er høj feber, udslæt, hovedpine og muskelsmerter som ved en alvorlig influenza. Der findes ingen behandling, men sygdommen overståes for langt de fleste uden mén i løbet af 7-14 dage. I meget sjældne tilfælde kan udvikles dengue-blødningsfeber, oftest efter gentagne infektioner.

Vaccination og forebyggelse:

Man kan ikke vaccinere mod dengue virus. Sygdommen forebygges ved at beskytte sig omhyggeligt mod myggestik med beklædning og myggebalsam i det tidsrum myggene stikker. Har man tidligere haft dengue feber, kan sygdommen enkelte gange have et mere alvorligt forløb hvis man smittes igen. Det frarådes dog ikke længere at man rejser til områder med dengue feber igen, men man bør være ekstra omhyggelig med at beskytte sig mod myggestik.

Difteri

Difteri er en alvorlig, i nogle tilfælde dødelig, halsbetændelse, der forårsages af difteribakterien. Difteri findes over hele verden og bakterien overføres gennem luften med smitte fra menneske til menneske.

Vaccination:

Vaccination mod difteri gives ofte sammen med vaccination mod stivkrampe i én injektion, der beskytter mod begge sygdomme. Vaccinen skal gentages hvert 10 år. Vaccinen kan gives helt frem til afrejsedagen

Gul feber

Gul feber skyldes et virus som overføres af Aedes myggen der stikker i timerne før solopgang og solnedgang, kan også stikke i dagtiden. Sygdommen findes i tropisk  Afrika og Sydamerika. Symptomerne er leverbetændelse med gulsot samt blødninger. Dødeligheden er op mod 40% og der findes ingen behandling.

Vaccination og vaccinationsbevis:

Gul feber kan forebygges ved vaccination. Gul feber er som den eneste sygdom omfattet af internationale regler. Et gyldigt vaccinationsbevis kræver et stempel fra et godkendt WHO gul feber vaccinationssted. Indrejselandet har ret til at kræve et gyldig vaccinationskort og lande, hvor der ikke forekommer gul feber, men hvor der findes myg, der kan overføre sygdommen, kan kræve dokumentation for vaccination fra rejsende, der kommer fra lande med gul feber. Vaccinationen er beskyttende fra 10 dage efter injektion, hvorfor vaccinen skal gives senest 10 dage inden afrejse. WHO besluttede i 2015 at vaccination beskytter livslangt mod gul feber. Visse Afrikanske lande kræver fortsat bevis for vaccination hver 10 år.

Hepatitis A

Smitsom leverbetændelse er en meget udbredt Infektionen udenfor de industrialiserede lande, hvor de fleste børn smittet i de første leveår. Der er således relativ stor smitterisiko for turister i ikke vestlige lande. Virus findes i tarmen hos mennesker og overføres gennem drikkevand og forurede fødevarer. Symptomerne er træthed, feber og gulsot. Sygdommen kan være meget alvorlig og dødeligheden er op mod 0.5%. Der findes ingen behandling.

Vaccination:

Et stik beskytter i op til 1 år. Hvis der gives en 2. injektion beskytter vaccinationen i mindst 20 år (vaccinefabrikanters anbefaling , der er dog konsensus om at der ikke gives yderligere booster hvorfor dækning reelt kan betragtes som livslang). 2. injektion kan gives fra 6 mdr. og op til 10 år efter den første. Vaccinen kan gives helt frem til afrejsedagen hvis nødvendigt. Hvis man også har brug for beskyttelse mod hepatitis B, kan der gives en kombineret vaccine, der beskytter mod både hepatitis A og B.

Hepatitis B

Hepatitis B er en udbredt sygdom i udviklingslandene, specielt i Asien. Symptomerne er gulsot, træthed evt. feber. Hepatitis B er en alvorlig sygdom og kan, udover akut leverbetændelse, medføre en kronisk leverbetændelse med skrumpelever.

Hepatitis B er meget smitsomt og kan smitte via:

  • injektioner
  • operation
  • ubeskyttet sex
  • blodtransfusion
  • tandlægebehandling
  • tatovering (nålestik)

I sjældne tilfælde er der rapporteret om mulig smitte via spyt mellem børn i daginstitutioner

Vaccination:

Vaccinen gives som 3 injektioner. Der gives to injektioner med 4 ugers mellemrum, der beskytter op til 1 år. Gives der en 3. injektion efter minimum 6 måneder, beskytter vaccinationen livslangt. Kan også give som et hurtigt program over 3 uger.

Hvis man også har brug for beskyttelse mod hepatitis A, kan der gives en kombineret vaccine, der beskytter mod både hepatitis A og B. For børn under 15 år kan denne vaccination gives som 2 dosis program.

Japansk Hjernebetændelse

Japansk Hjernebetændelse er en virussygdom der overføres af Culex . Ikke alle får symptomer, og mest almindelig er hovedpine og feber. I alvorlige tilfælde ses hjernebetændelse med nedsat bevidsthed. I 30% af tilfældende har sygdommen dødelig udgang. Der findes ingen behandling. Sygdommen er udbredt i store dele af Asien men smitterisikoen er som oftest meget lille for turister. De fleste tilfælde er erhvervet ved ophold i områder med rismarker og landbrug hvor der derfor både er gode betingelser for myggen samt virus, som normalt findes blandt svin og vadefugle.

Vaccination:

Der gives 2  stik med 4 ugers mellemrum inden afrejse. Dækningen er herefter 2 år. Et 3.stik kan gives  og vaccination gentages hver 6. år herefter. Er hurtigt vaccinationsprogram med 1 uges interval kan anvendes hvis det ikke er muligt at vente 4 uger med 2. vaccine.

Kolera

Kolera er en sjældent forekommende vand- og fødevarebåren infektion som forårsages af en sygdomsfremkaldende tarmbakterie, Vibrio cholerae. Infektionen er en akut mave-tarminfektion med kraftig, vandig diaré og opkastning. Sygdommen er udbredt i Asien og Afrika, men risikoen for smitte er for turister meget lille, og vaccination anbefales kun personer som skal udføre arbejde i flygtninge lejre, katastrofeområder eller rejsende til områder med pågående koleraepidemier (se evt. www.ssi.dk)

Vaccination:

Koleravaccinen opløses i vand, og der drikkes 2 doser med 7-10 dages interval. Vaccinen beskytter i 2 år. Kolera vaccinen giver yderligere 50-60% beskyttelse mod rejsediarré forårsaget af coli bakterier, der er den absolut hyppigste årsag til “tourist-diaré”.

Malaria

Malaria skyldes infektion med malariaparasitter (Plasmodier). Der findes 4 typer malariaparasitter hvoraf typen falciparum giver anledning til den alvorligste malaria.  Parasitten overføres til mennesker af Anopheles myggen som stikker næsten udelukkende mellem solnedgang og solopgang. Malaria er udbredt i tropiske og subtropiske områder. Symptomerne på malaria er feber, hovedpine, muskel og ledsmerter. Sent i forløbet nedsat bevidsthed, nyresvigt, koma. Dødsfald forekommer hos ca. 0,5 – 4% blandt rejsende med malaria diagnosticeret efter hjemkomsten til Europa. Ubehandlet malaria har en dødelighed på op mod 30%. Den alvorlige falciparum type er meget udbredt i Afrika og rejser til det afrikanske kontinent medfører da også hovedparten af alvorlige malariatilfælde blandt turister.

Vaccination og forebyggelse:

Man kan ikke vaccinere mod malaria, men der findes forebyggende medicin som skal tages på rejser til malariaområder. Man kan desuden nedsætte risikoen med konsekevent anvendelse af myggebalsam og ved at sove under imprægneret myggenet. Det skal understreges at dette ikke er tilstrækkeligt beskyttende i højrisikoområder med forekomst af falciparum malaria – her skal man altid supplere med malariapiller.

Meningitis

Meningitis er akut livstruende bakterieinfektion i hjernehinderne. Meningitis bakterien (meningokok bakterien) overføres gennem luften. Meningitis Symptomerne kommer pludseligt og er høj feber, stærk hovedpine, kvalme og senere sløret bevidsthed samt eventuelt et udslæt med små prikker, som udvikler sig hurtigt. Meningokok meningitis ses hyppigst hos børn og yngre voksne og sygdommen kræver akut behandling med antibiotika da den ellers er forbundet med høj dødelighed. Meningitis er udbredt i visse områder af Afrika og Asien. Specielt i det nordlige Afrika er der årlige epidemier, hvorfor rejsende til disse områder bør vaccineres mod de 4 undertyper A,C,W,Y inden afrejse.

Vaccination:

Vaccination med 1 stik beskytter i 5 år. Gives senest 10 dage inden afrejse.

Rabies

Sygdommen skyldes et virus, som overføres ved bid af et rabiessmittet pattedyr (typisk hund, ræv, kat, abe og flagermus). Den største smittekilde er løse hunde. Rabies findes i store dele af verden hos vilde dyr, men smitte af mennesker sker hyppigst i Afrika syd for Sahara, Asien, Rusland og andre tidligere Sovjet Republikker. I Danmark findes virus blandt flagermus. Rabies smitte medfører en 100% dødeligt forløbende hjernebetændelse, der finder ingen behandling mod sygdommen.

Vaccination:

Der gives 2 injektioner inden rejsen på dag 0 og 7. Man er herefter beskyttet livslangt. Rabiesvaccination er sjældent nødvendigt for turistrejsende, men kan komme på tale for personer som planlægger at arbejde med vilde dyr, eller skal opholde sig i øde områder uden mulighed for lægehjælp. Det er vigtigt at man tager dyrebid på rejsen alvorligt.Hvis man udsættes for dyrebid eller dyr der slikker på åbne sår bør man altid kontakte læge (eller rejseforsikringens læge) hurtigst muligt og helst indenfor 72 timer. Hvis det vurderes at der er risiko for rabiessmitte og man ikke er vaccineret mod sygdommen skal der hurtigst muligt efter biddet opstartes et intensivt vaccinationsprogram samt immunglobulinbehandling. Hvis man er tidligere vaccineret mod rabies, vil man ofte vælge at give ekstra vaccination efter bid.

Rejsediarre

Diarré er meget hyppig under rejser til lande udenfor Vesteuropa. Enkelte områder, specielt i nordafrika og Indien, medfører nærmest 100% risiko for diarré i forbindelse med en 3 ugers rejse. Diarré skyldes forurening af mad eller drikkevarer med bakterier, virus eller parasitter. Den hyppigste årsag til rejsediarré er Coli bakterier. Følg altid nedenstående råd for at undgå rejsediarré. Den vigtigste behandling ved diarésygdomme er at sikre væskeindtag med den rigtige sammensætning. Se mere i vores folder “rejseapotek” som udleveres i klinikken

Vaccination:

Koleravaccinen “Dukoral” giver, ud over beskyttelse mod kolera, en 50-60% beskyttelse mod turistdiaré forårsaget af Coli bakterier. Koleravaccinen opløses i vand, og der drikkes 2 doser med 10 dages interval. Vaccinen beskytter i minimum 6 mdr. mod turistdiarré.

Stivkrampe

Stivkrampe skyldes infektion med en bakterie, der udskiller et giftstof , som kan  fremkalde lammelser. Stivkrampebakterier findes i jord, og er udbredt i hele verden.

Vaccination:

Vaccination mod stivkrampe gives ofte sammen med vaccination mod difteri i én vaccine der beskytter mod begge sygdomme. Har man modtaget 4 doser som barn er man dækket til det fyldte 20. år.  Vaccinationen skal hos voksne gentages hvert 10.år

TBE

TBE skyldes et virus som overføres gennem bid af skovflåter. I modsætning til Borrelia infektionen overføres TBE straks fra flåten og der er derfor ingen effekt af hurtigt at fjerne flåterne fra kroppen.Sygdommen findes i Skandinavien, Baltikum, Rusland og Sibirien, på Balkan, i visse dele af Tyskland, Østrig, i Sverige og på Bornholm. TBE virus er netop påvist i Nordsjælland. Symptomerne starter med en influenza-lignende sygdom, der varer nogle dage. Ca. 1/3 udvikler så tegn på en hjernebetændelse med hovedpine, feber og lammelser. Der findes ingen behandling af TBE og dødeligheden er 1-2%

Vaccination:

Der gives 2 stik med 14 dages mellemrum og et 3. stik efter 6 mdr. Herefter kan vaccinationen gentages hver 3 år.

Tyfus

Tyfus forårsages af en type salmonellabakterier som findes i de fleste tropiske og subtropiske områder. Tyfus overføres gennem forurenede fødevarer og drikkevand. Symptomerne er for det meste høj feber og udslæt. Herefter følger blodforgiftning og i sygdommens slutstadie diarré. Ved hurtig diagnostik kan sygdommen kan behandles med antibiotika. Ubehandlet har sygdommen høj dødelighed.

Vaccination:

Der gives 1 stik som beskytter i 3 år. Gives senest 10 dage inden afrejse. Anbefales til alle rejsende som opholder sig eller spiser uden for turistområder i Asien og Afrika samt visse områder af syd og mellemamerika. Alle rejsende til Indien bør tyfusvaccineres.